Boksen Maastricht

Training overzicht

Wedstrijd training / sparring. Tijdens deze training wordt er voornamelijk gespard. Training is geschikt voor wedstrijd boksers en ervaren recreanten

Training details

Vrijdag
19.00 - 20:30
$
Heerderdwarsstraat 29d, Maastricht

Training lokatie